Lista referencyjna

Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Druczek

Użytkownicy programu Druczek reprezentują szeroki zakres branż i sektorów gospodarki, którzy korzystają z tego programu do zarządzania swoją działalnością. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych branż, które wykorzystują program Druczek:

1. Przetwórstwo przemysłowe: Firmy z tej branży, takie jak te zajmujące się obróbką mechaniczną elementów metalowych, produkcją konstrukcji metalowych i naprawą urządzeń elektrycznych, korzystają z programu Druczek do zarządzania procesami produkcyjnymi i konserwacyjnymi.

2. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych: Firmy zajmujące się sprzedażą hurtową, konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, a także sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, wykorzystują ten program do zarządzania swoją działalnością handlową i serwisową.

3. Budownictwo: Firmy budowlane, takie jak te specjalizujące się w instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, korzystają z programu do zarządzania swoimi projektami budowlanymi.

4. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Firmy świadczące usługi sprzątania, zarówno specjalistyczne jak i niespecjalistyczne, korzystają z programu Druczek do zarządzania swoimi usługami.

5. Informacja i komunikacja: Firmy z tej branży, takie jak telekomunikacja przewodowa, doradztwo w zakresie informatyki i działalność związana z oprogramowaniem, wykorzystują program do zarządzania swoimi usługami telekomunikacyjnymi i informatycznymi.

6. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: Firmy specjalizujące się w dziedzinach takich jak inżynieria, architektura i doradztwo podatkowe, korzystają z programu do zarządzania swoją działalnością profesjonalną.

7. Pozostała działalność usługowa: Firmy oferujące różne usługi, takie jak naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku czy działalność organizacji religijnych, korzystają z programu do zarządzania swoimi usługami.

I wiele innych sektorów, takich jak transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, górnictwo i wydobywanie.

Wszystkie te firmy wykorzystują program Druczek do zarządzania swoją działalnością, usprawniania procesów i zwiększania efektywności.

Użytkownicy programu Druczek reprezentują 287 branż w ramach 19 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

...i jeszcze 80

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

...i jeszcze 46

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

...i jeszcze 18

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

...i jeszcze 16

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

...i jeszcze 15

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

...i jeszcze 12

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

...i jeszcze 8

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

...i jeszcze 8

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

...i jeszcze 7

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

...i jeszcze 6

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność klubów sportowych (93.12.Z)

...i jeszcze 6

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

...i jeszcze 5

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

...i jeszcze 4

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

...i jeszcze 2

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

...i jeszcze 1

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje: 70

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

Warszawa

ELEKTRONIKA Marek Świtalski
Wydawnictwo Jacek Romanowski
PAKT Krzysztof Adamski
Plus-Minus Ewa Kmoch
Sławomir Kamiński
Andrzej Żmirek Ochrona Przeciwpożarowa
VETRO Stanisław Żurawski
KARANDASZ s.c. B. Kulesza-Damaziak, K. Damaziak
D&D Communication Marzena Domańska-Sadynica
EXPLONAFT Sp. z o.o.
Klub Sportowy Tebek
Pecomex
RoboComp Robert Michał Nasuciński
Gastro Team Tomasz Kuranowski
Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku SA
ALICJA COLLECTION Tomasz Wiraszka
P.H. Barteks Wiesław Dębczak
Agencja TRIADA Zbigniew Dobrosz
AGA-LABOR S.C. Jan Gonstał, Lidia Gonstał
Mj Systems-Systemy Informatyczne Michał Jeziorski
HOTEX Hotkowski Robert
Kancelaria Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Majątkowych S.C
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
NZOZ VILLA NOVA DENTAL CLINIC KIWORKOWA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY STOMATOLOGÓW
TOMAG Tomasz Łukasiewicz
GEOMAREX Geodezja i Kartografia Marek Sobociński
Jolanta Waśniewska
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BALZA Robert Łabuś
LAB-ROD s.c. Wiesława Dobrowolska, Sławomir Dobrowolski
Kancelaria Adwokacka Andrzej Terlecki
Przedsiębiorstwo Usługowe Elektrycy 91 Marek Nowak
ALARM SERVICE Marek Żmijewski
Plus3-Architekci Sp. z o.o.
Tefim Spółka z o.o.
Biuro Usług Księgowo-Biurowych Anna Madejska
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
POLSKIE BADANIA INTERNETU Sp. z o.o.
Asia Travel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
P.S.T.R.Z. Bojan Joanna Bonisławska
Usługi Ślusarskie Janusz Nawrocki
ESTIM Consulting Rudniccy s.j.
ŁUKSPORT Adam Pazdyka
EUROTEL Ryszard Mazurkiewicz
Fundacja Im. Prymasa Tysiąclecia
Tespol Agencja Handlowa Sławomir Jędrzejak
FELIKS IT Serwis Roman Janas
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
EUROSYSTEM Jarosław Śleszyński
Trans-Żak Marzena Zaczek
Nasze Sklepy Sp. z o.o.
PHZ Polcomit Julitta Podkay-Tymińska
English Language Activator Elżbieta Kwiatkowska
Media On Sp. z o.o. Sp. komandytowa
KADROLUX Zarządzanie Nieruchomościami
TOP-FOL Luiza Jankowska
Pracownia Kaliente Grzegorz Gałecki
BaKo mgr inż. Zbigniew Banasik
Stowarzyszenie Producentów Betonów
Pracownia Protetyczna Maciej Wądołkowski
Forex Stanisław Krzypkowski
Mitar Jan Dąbrowa
Leadproject.Pl s.c. Klaudiusz Pelc Marcin Bąk
FHU Krzysztof Rojkowski
Galban Zdzisław, Michał i Tomasz Bańkowscy Spółka Jawna
Viktorio Witold Wrzosek
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
WebReklama Marek Goplański
LIGHT Usługi Oświetleniowe Piotr Joel
Albert Production Agnieszka Alber, Maciej Trzciński Sp. j.
Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
PPHU Mikro Tadeusz Jasionowski
Emel PPH s.c.
PPHU MIRMAR Mirosław Rzepliński
Mykey Networks PHU Michał Świderek

Łomianki

JOINER s.c. Jolanta Dziewulska, Krzysztof Jaworski
Internet Business System s.c. Jarosław Ufel, Jakub Skowroński

Józefów

AQUA-NET Wojciech Konopka
P.P.U.H. Henryk

Wiązowna

KOPROM Roman Kopeć

Konstancin-Jeziorna

PERFORMA Maciej Sobczyk

Grójec

Tradex P.P.H.U. Zygmunt Szwech

Pruszków-Parzniew

PPHU OLMAJ Sławomir Majewski

Pruszków

EL-INST Adam Przybysz
Stowarzyszenie Kupców Polskich Przyjazny Sklep

Komorów

ANZA Środki czystości Andrzej Zawistowski

Michałowice

TEB Polska sp. z o.o.
P.P.U.H. WiK Zawadka Sp. j.

Piastów

Inżynieria Budowlana Tarnowski Marek
PHU Okmar Ewa Haberka

Błonie

BUCH-CAR Rafał Buchcar
BEMIX Piotr Kołodziejczak

Ciechanów

Firma Budowlana BUDMARK Marek i Zbigniew Marchlińscy Spółka jawna

Siedlce

Jerzy Gadomski-Obsługa Inwestycji, Projektowanie i Ekspertyzy Konstrukcyjno-Budowlane
KONSERWACJA Budynków Mieszkalnych Helena Bartnik
GLOBAL CENTER Karol Jastrzębski

Łosice

Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Dołęgowski

Olsztyn

Alarm Serwis s.c. Olsztyn
Przedsiębiorstwo ELEKTRO-INSTAL Sp. z o.o. w likwidacji
MAZANEK-PODHORODECKI Firma Budowlana Spółka Jawna
Ei Media Ewa Piotrkowska
Edex Edmund Złotkowski

Morąg

Zakład Usługowo-Handlowy DITAL Dariusz Jasiak
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alicja, Alicja Kulesza-Gulczyńska

Braniewo

Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski

Frombork

Muzeum Mikołaja Kopernika

Białystok

D3 Studio Wiesław Lewandowski
PEU SKIMAR Janusz Sadowski
Biuro Rachunkowe ANMAR S.C. M. Brzostowska, A. Zubrycka

Hajnówka

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk

Lublin

FRESKO Leszek Juchkiewicz
Oginski Group Wojciech Ogiński
KLASTMED Grzegorz Żuchnik
MYDERM LABORATORIES SP. Z O.O.
Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis

Biała Podlaska

ELREMET Spółdzielnia Inwalidów
Adam Gembski
Arkadiusz Wiński AW P.U.H.

Zamość

Prima s.c. Krawiec Zdzisława, Krawiec Piotr
SERVICE APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ i AUTOMATYKI MARIAN RYCAJ
Zakład Ślusarski Władysław Rak
Zakład Usługowy Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Robert Świderski

Tomaszów Lubelski

Zakład Usługowo Handlowy TREBOR Robert Kielar
Tomaszowski Dom Kultury

Kraśnik

BUDOTECHNIKA Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

Puławy

KOSZTBUD Biuro Kosztorysowania Robót i Nadzoru Budowlanego Janusz A. Kultys
P.R.M. ReMo Sp. z o.o.

Kielce

Litwin Junior Advertising Agencja Reklamowa Piotr Litwin
Zakład Zduńsko-Murarski Jacek Tetelewski
ECHO Aparaty Słuchowe Małgorzata Lis w Kielcach

Radom

Ewa Żak Konsulting
EL-HELU Robert Zięba
MK Podłogi Monika Kostecka
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe POLISA Magdalena Koptas
Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
Dars Cosmetics
Biuro Rachunkowe

Stopnica

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Węglopol Janusz Chlasta

Włoszczowa

PRESSPRINT Piotr Góral
Jarosław Czechowski Zarządzanie Nieruchomościami

Radków

P.P.H.U. Sklep Spożywczo Przemysłowy Minda Włodzimierz

Kraków

MAREK WLAZŁO ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN-GAZ-C.O.-AKPiA I ELEKTRYKA
F.P. Błysk Leszek Gzyl
OGRÓD-SYSTEM Zakład Konserwacji Zieleni inż. L.M.Król
Firma Polabus, Firma GATA Andrzej Miszkiel
DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
Grupa Konsultingowo-Usługowa 2000 s.c.
Granmar Sp. z o.o.
URBIS Zarządzanie i Administracja Nieruchomości Bożenna Urbańska-Smoląg
Usługi Administracyjne Kurczab-Sojka s.c.
Greg International Sp. z o.o.
RECKLI Polska Jerzy Wójcik
Maserri
Arkadia Rafał Żabiński
Adam Zygmunt FPHU AEEM
Firma Usługowo Transportowa Jan Mazur
Medcam Assistance Przemysław Śmiełowski
FPUH WEKTOR Robert Wiśniewski, Piotr Wojnar
Biuro Usług Wydawniczo-Muzycznych Maciej Michalik

Alwernia

Prywatna Praktyka Stomatologiczna s.c. Lek. Stom. Jacek Laszczak, Lek. Stom. Anna Laszczak

Oświęcim-Rajsko

Firma Kościelnik s.c. Grzegorz Kościelnik, Łukasz Kościelnik

Jawiszowice

F.H.U. LEWIMAR Wiesława Jasek

Kęty

Firma Handlowa BIS-MET Stanisław Borkowski Zakład: ul. Fabryczna 6, 34-120 Andrychów

Iwkowa

Andrzej Jodłowski Zakład Projektowo-Usługowy

Tarnów

Adamtel Adam Kipiel
S-CAN Wydawnictwo s.c.

Andrychów

Firma Handlowo Usługowa CHMUREX Rafał Chmura

Rajcza

PPHU JOANNA Helena Lach

Kasinka Mała

PRO-BUD-NAD Józef Stożek

Rzeszów

MONKA Grzegorz Kostek
Biuro Ekspertyz Kryminalistyczno-Technicznych mgr inż. Mariusz Perenc
Salon Muzyczny GAMA Anna Łysek
Zakład Usługowy ELPRO-Jerzy Kubiński
Firma Usługowa Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Lesław Najda
Firma Usługowo-Handlowa Transmark Marek Dziedzic

Brzozów

Usługi Obsługi Biurowej

Łańcut

Polybag Marta Hadała
Zakład Teleradiotechniki Tomasz Krupa
Firma Usługowo-Handlowa Markpol-Bruk Marek Strzępka

Nisko

KARNATECH Andrzej Karnat
Zakład Produkcyjno-Usługowy ELEKTRA Andrzej Fiut

Stalowa Wola

Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. Zo.o
Sklep Sportowy ,,Maraton Dorota Sowa Sp.j.

Krosno

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
POLANKA.NET Piotr Grzebień
Biuro Rachunkowe Andrzej Jaguszewski

Mielec

F.H.U. QUATTRO Grzegorz Barglik

Katowice

Zakład Usługowy Dezynsekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji mgr Roman Piernikarczyk
EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe POLY SPORT Zbigniew Twardowski
Firma Usługowo-Handlowa BEMA Maciej Pelc
Moto-Sowa Sowiński Zbigniew
RoMedia-Art Barbara Radoszewska, Karol Ziemiec Spółka Jawna
Neon Irsa S.C. Michał Miłosz Łankiewicz
Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,PARASOL-Waldemar PRÓCHNIEWICZ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBEX Marcin Kobel
Roman Borczyk Klinika Implantologii i Stomatologii Estetycznej sp.j.
Nieregularny Przewóz Ładunków Stanisław Gumieniak

Dąbrowa Górnicza

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jan Stępień
FHPU DREW-PAT Tartak Tomasz Fujara
ALMA Marian Surowiec
PBM REMEXBUD Piekarski, Karolak Spółka Jawna
Pw Carbotech Sylwia Korzeniewska
Firma Produkcyjno Handlowa GLASPAK Adrian Widera

Ruda Śląska

Kompleksowe Usługi Elektryczne SEGIET Jan

Zabrze

Serwis Techniki Medycznej s.c. Zakrzewski A., Pancerz K.

Bytom

JASTA Mgr Inż. Stanisław Jabłoński
Jarmarki Śląskie Marek Kijak
PIW ATRONIK-2 s.c. Joanna Galas & Marek Galas
Zakład Stolarski J. Makowski

Częstochowa

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
F.H.P.U. KOMARNICKI Mariusz Komarnicki
Escreo Magdalena Pytlas
Marcin Szpądrowski

Ogrodzieniec

PPUH Interram Romuald Kubiczek

Lubliniec

P.P.H.U. WOLANTEX Halina Wolna
PPB PRO-BUD Wiesław Kowalski
P.P.H.U. OLTRANS Bożena Lech

Góra

Specjalistyczna Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Hachuł

Bielsko-Biała

MAT-Machlowski, Then-Projektowanie, Nadzór, Ekspertyzy w Budownictwie-Spółka Jawna.
Vilgo Polska Paweł Fojcik
Zakład Usługowo-Handlowy Elster Spółka Cywilna Roch Zawadzki, Tadeusz Foks

Wisła

Usługi Pralnicze Adam Kulej

Bestwina

P.P.H. HYDRO-SRB Stanisław Krzyżak

Gliwice

Eri Serwis Krzewniak Antoni
Electronic Power Systems Sp.z o.o.
PirxNet Grzegorz Białas

Pyskowice

STAR-TIG Andrzej Makowski

Rybnik

P.H.U. Alpex Piotr Beer
Wydawnictwo Eurosprinter Arkadiusz Palla

Opole

D-Lan Postępska-Damek Bożena
Kuria Diecezjalna
Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum
PHU Szron Bis Krzysztof Rother
Opolskie Centrum Usługowe OMEGA Sp. J. A. Krasnopolski i spółka
Firma Transportowo-Usługowa WOTRANS Krzysztof Woźny

Górki

Adam Michniewicz Adr Ekspert

Kujakowice Górne

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łowkowicach

Kędzierzyn Koźle

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin

Kędzierzyn-Koźle

Quad. Pracownia Projektowa
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Harz

Wrocław

Nasta F.H.U. Nawój Sławomir
Biuro Architektoniczne Bzdęga-Wiśniewski Sp. z o.o.
PBK Odnowa Waldemar Lewera Jolanta Lewera s.c.
Włodzimierz Ułasewicz ARYS Zakład Szkoleniowo-Usługowy
Control Data System Rafał Boruszak
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu
Polska Press Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, Oddział we Wrocławiu
Complan sp.jawna Tomasz Głuszko, Dariusz Pacyna
P.H.U. STARMET Mieczysław Gębski
Jaro-Sekt Ochrona Przed Szkodnikami
Natalia Kordas-Płatek Promart Agencja Reklamowa
TAROM Tarnowski Roman
WEB2NET Katarzyna Bednarska
Eko Sewer System Sławomir Sikora
AGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski
Związek Karaimów Polskich
Netsystem Krzysztof Najdzionek
Metal-System sp. z o.o. Oddział Wrocław
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych Józef Warzecha
Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej Zygmunt Jaroszewski

Prusice

Gospodarstwo Rolne Ilona Durbajło

Jelcz-Laskowice

ACON Grzegorz Demianiuk

Milicz

Biuro Podróży MAGDALENA Magdalena Ciupak

Oleśnica

Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
Biuro Usług Turystycznych OPAL Krystyna Ladżyńska
BEVEL Meble Mariusz Żyszkiewicz

Świdnica

ELDOMIK Sławomir Zerka

Strzegom

Ada Granit Dariusz Kusiak

Wałbrzych

WOLAN Produkcja i Montaż Wkładów Kominowych Mariusz Wolski

Lubawka

Ignum Paweł Maszczak

Jelenia Góra

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA 24
Zarządzanie Nieruchomościami Biuro-Bud Krzysztof Tkaczuk

Łomnica

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe QUASAR Jerzy Borys

Legnica

Firma Strą-Gaz Wiesław Strączek

Mirsk

Firma Elektryczna ZETHA Zbigniew Hajduczenia
Firma Budowlano-Instalacyjna Hemax-Mulik Technika Grzewcza i Sanitarna Marek Mulik
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX Henryk Wasilewski

Bolesławiec

Zakład Robót Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar

Lubań Śląski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TRAK Stanisław Leszczyński

Poznań

Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Kontrolne Marek Świątek
Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Zbigniew Bera
P.U. FLESZ Piotr Liczbiński
MIKRUS Stefan Wawdysz
Celiko S.A.
P.H.U. Błysk Andrzej Nekanda-Trepka
190 Wojciech Kozłowski
SMBDJ Ławica-Zachód
WEGA Przemysław Miklasiewicz
Agencja LETUS Lidia Taborowska
ProLogo Maciej Nowak
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze POLPROJEKT Sp. z o.o.
Ireneusz Nadstoga Geodeta Uprawniony Nr 7466
Firma Usługowa Naprawa Aparatury Medycznej
Alsi Serwis Sp. z o. o.
Kancelaria Adwokacka Andrzej Maciejewski
DCS Domestic Courier Service Sp. z o.o.
Nieruchomości WESS Roma Wesołowska

Kórnik

PRODUKCJA ETYKIET J&M WARDEŃSCY spółka jawna

Puszczykowo

Elektro-Chem Henryk Szawelski
Anna Szawelska Kancelaria Radcy Prawnego
BV Format s.c.Piotr Bączkowski, Ewa Bączkowska

Przeźmierowo

Far East Connection Beata Majzoub

Kłecko

TRACKER-WULKANIZACJA s.c. Paweł Wojtczak I Michał Wojtczak

Strzałkowo

Zakład Eksploatacji I Wykonawstwa Wodociągów I Kanalizacji Stanisław Ziołkiewicz

Kramsk

Zakład Studniarski Janusz Gruberski

Ostrów Wielkopolski

Tomidan Tomasz Mąkosza

Kępno

SANGAZBUD BIS Michał Frąszczak

Leszno

Drukarnia HAF sp. cyw. Hanna i Aleksander Florczak
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Spec. Chir. Marek Błażejewski

Wolsztyn

Zakład Instalacyjny Tadeusz Rogoziński

Sieraków

REKLAMY-CHOJAN Alicja Chojan

Oborniki

Zakład Ogólnobudowlany Adam Woźniak

Ujście

Rzeźnia Drobiu Jolanta Bajon

Świebodzin

Atelier Architektury Paweł Potok

Gorzów Wielkopolski

Biuro Rachunkowe PHU CONFIG.SAM Jan Suchecki
Biuro Handlowo Usługowe EUROIMPEX Kamil Nadolny

Skwierzyna

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOLIS Lech Kolis

Kożuchów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski

Szprotawa

PH-U BOSTA-SYSTEM Sp.j. B. S. Lipiak

Lubsko

Zakład Dekarski Usługi Ogólnobudowalane Krzysztof

Rzepin

Zakład Usługowo-Handlowy Jerzy Sularz

Ośno Lubuskie

PRZYBORSKI Sp. z o.o.

Szczecin

MZ Serwis Mariusz Zych
WELAMA Ewa Chrobrowska
Zakład Badania Wód i Ścieków
Profil s.c. A.Szutowicz, A.Olik, B. Szutowicz
Firma Usługowo Projektowa MARPROJ Mariusz Wojciechowski
Vela s.j. Usługi Transportowe Danuta i Marek Chrzanowscy
Usługi Księgowe Robert Andrzej Napierała

Goleniów

Zakład Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych Zenobiusz Złoty
Usługi Transportowe Jędraszek Andrzej
PW J.P.A. Jerzy Dąbrowski

Świnoujście

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMOBLOK Andrzej Szmidla

Stargard

Ireneusz Jabłonka

Koszalin

Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński
Geodet s.c. W. Bala E. Bala

Siemianice

EKSPERT-Marketing, Promocja Andrzej Szczepański

Czarne

Usługi Transportowe Piotr Wolski

Złotów

Zakład Stolarski Kazimierz Dorsch

Świdwin

Agroobsługa Roman Ogrodnik

Biały Bór

Zenon Myc Firma Handlowo-Usługowa

Silnowo

PHU SMOLARSKI Wiesław Smolarski w spadku

Drawsko Pomorskie

ZDROWIE sp. z o.o.

Gdańsk

Kogotest s.c. Paulina Zajadło-Węglarz, Sławomir Węglarz
Biuro Rachunkowe Małgorzata Lisiewicz
Zakład Usługowo-Handlowy DAMIR Mirosław Kurowski
Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o
Wydawnictwo Podkowa Sp. J.
F.U.H. ASSET Jerzy Mankiewicz
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
WAK SOL Adam Dudziński
TECHTRON Marcin Inatlewski
P.H.U. Tomasz Gromżyński
Agencja Usług Elektronicznych Zdzisław Moritz
Waldiz Waldemar Zboina
Biuro Handlowe MARTEX Teresa Marzec
PUH EMI Henryk Surowiec
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie
The Teacher Tomasz Płoszaj

Gdynia

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOMOR T. Dąbek i J. Litzbarska Sp.j.
Pphu Maj-Plast Monika Bijowska
Mirosław Wojnałowicz CARGO LINE
UR-BUD Janusz Urbanowski
Apartprojekt Przemysław Czerwiński
ABAKUS Sp.z o.o.

Pogórze

GEO-WEST Henryk Zachodni
Przedsiębiorstwo TORAS Tomasz Raszyk

GDYNIA

Gdyński Klub Koszykówki ARKA Spółka Akcyjna

Elbląg

Usługi Informatyczne NETBIT Jarosław Pietryka

Kwidzyn

Transport Zarobkowy Samochodem Ciężarowym Izabela & Wiesław Golańscy sc

Pruszcz Gdański

MOD-PLUS Arkadiusz Węcłowski
Misiolina

Pelplin

Sklep Przy Katedrze Kapituły Katedralnej Pelplińskiej
P.U.H.T. JARO Jarosław Kocur

Przyjaźń

EUROAMBER Sylwester Szyłów

Sierakowice

Reklama4You Paweł Bladowski
Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk

Wąglikowice

Firma Transportowo-Handlowa Zenon Weis

Gniewino

Wspólnota Mieszkaniowa Bloku Nr 9 na Osiedlu XXX lecia w Gniewinie
MASTER CORGIPS Leszek Sosnowski

Lębork

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff

Włocławek

ZPUH Seba Tadeusz Świątek
Biuro Handlowo-Usługowe FART Siemiński Krzysztof
Zakład Usług Teletechnicznych Paweł Szczap
Przedsiębiorstwo-Południe Krzysztof Postawka

Kowal

Montex A.Safandowski, J. Górski, R. Kuropatwiński Sp. j.

Gniewkowo

JKB Jerzy Kaźmierski

Radziejów

Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMAX Ewa Szczerbiak

Żnin

Gmina Żnin
Przedsiębiorstwo Remontowo- Montażowo- Usługowe INWEST-REM Monika Kałamajska
Firma Produkcyjno-Handlowa ROLBUD Andrzej Igła

Nakło nad Notecią

PHU Dawexpol Kazimierz Figiel
Andrzej Mazurek Elektronak

Tuchola

Handel Spożywczo-Przemysłowy Jacek Orłowski

Łódź

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kłeczek
PHU ELEKTRO-SYSTEM s.c. JAROSŁAW DOMINIK, ŁUKASZ KOŁODZIEJCZAK
P.P.H.U. DMS Danuta Domeracka
Radek-Grzanka Kancelaria adwokacka P.Radek, M.Grzanka Sp.j.
Pracownia Projektowa Inżynierii Lądowej RONDO Irena Palińska, Paweł Sobczyk
Up Krasuska Katarzyna
Zakład Szklarski Jarosław Kobierski
Promaison

Rzgów

Bistro Przejazd Maria Wrona

Brzeziny

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marian Brodecki

Aleksandrów Łódzki

Zakład Usługowo-Handlowy Juhen

Tuszyn

Amb Services Sp. z o.o.

Żelechów

KRB Kierowanie Robotami Budowlanymi Krzysztof Gozdek

Smardzewice

Prywatny Gabinet Lekarski Jacek Lejko

Kleszczów

Energia-Logistyka Jakub Jędrzejczyk

Łask

Wspólnota Mieszkaniowa NIERUCHOMOŚĆ WRÓBLEWSKIEGO 5

Łowicz

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon

Nieborów

Energosieć Kazimierz Skowroński

Sulejówek

Gójski Piotr
EWK Maja Wojciech Karaś

Warszawa 145

GenPol Tomasz Nitsch

Łady

Mat-Trans Tomasz Wielgus

Ząbki

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
Ikar Leszek Gidelski

Legionowo

Centrum Szkolenia Kadr Oświatowych
Pedeef Tomasz Łaba

Nieporęt

Red-Pol Janusz Redlin
Carpe Diem s.c. Małgorzata Kowal, Krzysztof Moczydłowski

Pomiechówek

Marek Drzazgowski

Zagościniec

WWM s.c. Artur Wawrzeńczyk, Sebastian Mata

Leśniakowizna

F.H.U. Clean World Marek Woch

Lipinki

Wal Trans Robert Waldemar Olszewski

Radzymin

PEKASAN Krzysztof Przetacki

Pogorzel

ZHU Tomasz Jasztal

Piaseczno

SOLIDA Food sp. z o.o.

Lesznowola

EDUKA-FRSK Sp.z o.o.

Parcela

DEKPOL Krzysztof Michnowski

Milanówek

B. W. Wiśniewscy sp. jawna

Stara Wieś

TKM Serwis s.c. Halina Marek Godlewscy

Pułtusk

Usługi Ubezpieczeniowe Andrzej Pergół

Kadzidło

Uslugi Transportowe Handel,Budowa,Remonty Janusz Szlachetka

Jabłonna Lacka

PROFESSIONAL Łukasz Karpiej

Dęblin

TED BAGS Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe inż. Michał Zieliński

Stężyca

Zakład Usług EIP ELDAR Marek Mikusek

Płońsk

Hydrosanit Tomasz Urbański

Bieżuń

AGA Agnieszka Krajnik

Płock

PPHU Centrum Języków Obcych-YLC s.c.

Łąck

Zakład Produkcyjno-Usługowy Stanisław Pałczyński

Kętrzyn

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MediCor Krzysztof Wronisz

Giżycko

Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN

Mrągowo

Usługi Doradcze Mgr Inż. Wojciech Kowalczyk

Szczytno

Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Branży Elektrycznej Adam Szczepaniak

Jedwabno

Mazurskie Grzybki Sp. z o.o.

Rybno

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne PRYZMAT s.c. K. Świniarski P. Gurgielewicz

Łukta

PHU STAN Andrzej Stańczak

Pieniężno

P.W. AGROKOMPLEKS Krzysztof Świniarski

Prostki

Zakład Cukierniczy EWA Maciorowski Andrzej

Mełgiew

PPHU KARMET Ryszard Karpowicz

Spiczyn

Gospodarstwo Szkółkarskie Tadeusz Szpakowski

Chełm

AC TRUCK Dariusz Kędzierawski

Sawin

Kompleksowe Usługi Prac Leśnych Jan Michalski

Hrubieszów

WERBET Zakład Budowy Dróg Ryszard Czajkowski

Tomaszów Lub

Biuro Inżynierskie Matej & Matej s.c. E.Matej B.Matej

Janów Lubelski

ZURT-Naprawa i Sprzedaż Sprzętu RTV i AGD

Opole Lubelskie

Jackowski Mirosław

Poniatowa

P.P.U. Mag-Pol Paweł Lisiak

Morawica

Jerzy Krężelewski Tangere Wycena Nieruchomości

Sitkówka-Nowiny

Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu KRS Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

SKbit Sebastian Miernik
Przedsiębiorstwo Trans-Beat Grzegorz Misiołek

Końskie

Usługowy Zakład Modelarstwa Odlewniczego Rafał Węgierek

Iwaniska

PPHU Pietrzyk Andrzej Iwaniska ul. Klimontowska 3

Sandomierz

Sandomiria Bokwa&Bokwa Sp. Jawna

Busko-Zdrój

P.P.H.U. POLFRUCT Sp. Jawna

Rytwiany

N3T Ryszard Ufel

Skalbmierz

Firma Transportowa Adam Szczurek

Wolbrom

F.H.U.P. Elitech-2 s.c.

Skomielna Biała

Zakład PUH ELREMOT Ryszard Macioł

Brzeszcze

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEOCEN Paweł Formas

Wierzchosławice

Firma Handlowo-Usługowa Arkadiusz Habel

Dąbrowa Tarnowska

Firma Handlowo-Usługowa Ajasoft2 Teresa Janiszewska

Nowy Sącz

Elektris Technika Grzewcza i Klimatyzacja Marek Zwoliński
AGENCJA PROJEKTOWA A-4 Smaga i Wspólnicy Sp.Jawna

Stary Sącz

Transport Ciężarowy Tadeusz Pietrzak

Rytro

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
iPolska Grzegorz Gumulak

Brzeźnica

PHU Meritum S.C. A. Żurek i Spółka

Żywiec

BDE Wiesław Augustynowicz

Nowy Targ

Transport Krajowy i Zagraniczny Kazimierz Bukowski

Czarny Dunajec

Zaklad Stolarski PROFIL Tylka Stanisław

Rabka

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ulicy Polnej 3a

Nowa Sarzyna

PPHU SAHARA Jan Garbacik

Jasło

ENERO S.c. Włodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek Usługi Projektowe

Gorlice

Informatyczna Firma Usługowo-Handlowa SYS-JAN Przybyło Janusz

Lesko

TELESCOMP Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Podgórski

Tarnobrzeg

Sąd Okręgowy

Siemianowice Śląskie

PHU WIGA Gawron Witold
P.P.H.Zamont Marcin Zawada

Sosnowiec

P.W.M.Alicja Alicja Kozak

Czeladż

P.P.U.H. MAFA Grzegorz Materny

Mysłowice

Carbospaw s.c. Katarzyna Draga, Bogdan Dziedzic

Popów

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Zakład Handlowo Usługowy Bożena Kowalik

Kamyk

P.P.H.U Druk-Allegro s.c.

Czestochowa

Revoltec s.c.

Psary

K.B.S. DIAMENT-SERWIS Mirosław Kupiński, Grzegorz Stróż Spółka Jawna

Tarnowskie Góry

Usługi Medyczne Śródmieście Spółka z o.o.
NUR-MED Stanisław Piechowiak

Mikołów

Kamińska Iwona Iwa-Trans

Czaniec

G Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Cieszyn

VOCABIS mgr Grzegorz Mysiński

Żory

E.J.M. Geisha Emilia Miziur

Rydułtowy

Agencja Pro Media Turek Krzysztof

Jastrzębie Zdrój

Juchnik Krystyna Firma Handlowa Neptun 2

Głogówek

P.T.H. Export-Import Roland Kurspiot

Nysa

Zakład Usług Budowlanych Józef Lis

Głuchołazy

Z.P.U.H. WALCOGWINT Ewa Czernecka

Tyniec Nad Ślęzą

Gospodarstwo Rolne Mariusz Orfin

Zawonia

Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Sanitarnej CO i Gazowej Jasiński Robert

Oborniki Śl.

PHU INTEREXE Marcin Rybka

Oława

Usługi BHP Marian Tatar

Środa Śląska

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita

Kamienna Góra

ITS Paweł Popowicz

Jelenia Góra

P.H.U Volta s.c Andrzej Kamyszek, Wojciech Chadaj

Chocianów

MEGPOL Pielech Jan

Chojnów

Bud-Mech Eugeniusz Krzywiecki

Lubin

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas

Lubań

Pracownia Projektowa ATA Soczyński Mirosław
PHP Wektor Agnieszka Sawicka

Suchy las

PJS COMFORT Przemysław Jarzyniewski

Stęszewko

Błochowiak Jachimowicz Liliana Szkoła Jazdy Konnej Liljówka

Swarzędz

Biuro Finansowo-Rachunkowe Marta Nagórska

Luboń

Present-Service Sp. z o.o. Sp. K.
Firma Handlowo-Usługowa MADA Adam Franek

Mosina

Mosiński Ośrodek Kultury

Rokietnica

ULTRA Dariusz Waligóra

Mieścisko

PPHU Władex Władysław Rudzki

Września

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni

Słupca

PBUH DOM-BUD Andrzej Świderski

Konin

B.Z.I. i A. MULTISYSTEM Mariusz Niewiadomski

Kleczew

EM & AM Marek Matuszak

Koło

P.H.U. KLIMAR Marzena Stroiwąs

Sompolno

PIEKARNIA Wyrób-Sprzedaż Jan Staszak

Kalisz

Usługi Optyczne Nowak i Jędras

Tulce

P.H. JANINEX Waldemar Janikowski SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW, CIĄGNIKÓW, MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

Golina

PASSION DESIGN Mikołaj Szymkowiak

Sośnie

Usługi Transportowe Wyrób w Drewnie Henryk Mensfeld

Bralin

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA

Krzywiń

Gmina Krzywiń

Lubiń

Opactwo Benedyktynów

Wijewo

Gospodarstwo Rolne Adam Maciejewski

Nowy Tomysl

Art-Mebel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szuba

Buk

Wspólnota Mieszkaniowa Alternatywa
Zakład Ślusarsko-Tokarski Wiesław Bręk

Międzychód

Michał Figlarz Eko-Fig

Piła

SIMP Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa. Oddział w Pile

Zielona Góra

Mazel S.A.

Czerwieńsk

Firma Handlowo Usługowa ADCOMP Adrian Dwojak

Kostrzyń nad Odrą

ADAMS TRANSPORT Adam Strelczuk

Strzelce Krajeńskie

FHU Transit Czesława Karpińska

Nowe Miasteczko

Koło Łowieckie Orzeł Nowe Miasteczko

Głogów

Biuro Obsługi Nieruchmości WENERSKI Jarosław Wenerski

Żary

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych PROJ_BUD Zbigniew Bohatkiewicz

Słubice

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Bezrzecze

Projektowanie Budowlane Artur Konieczny

Kołbaskowo

Gospodarstwo Rolno Produkcyjne

Police

Automatyka Serwis Sp. z o.o. Sp. K.

Resko

Przewóz Osób Mirosław Biały

golczewo

Forest Service Zakład Usług Leśnych Hołub Piotr

Dębno Lubuskie

PHU BESTT T.Bieniasiewicz, B.Ratajczak, S.Dobropolski Spółka Jawna

Nowe Bielice

Auto-Mak Krzysztof Rykaczewski

Sławno

PUH MIKS Krzysztof Szczepanowski
GEODRILLING SYSTEM Jan Albert Wolski

Słupsk

Z.Birecki-A.Ławrynowicz-L.Gardas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Izoterm S.C.
Usługi Budowlane i Kosztorysowe
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec

Kołobrzeg

ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S.P.

Połczyn Zdrój

Biuro Rachunkowe Andrzej Siegień

Borkowo

Zakład Zieleni i Dróg ACER Sp. Jawna J.Kapuściński, E.Duffek

Sopot

Agencja Kreatywna APD Arkadiusz Dziuma
SZKIC Lilanna Jehkabson-Pełczyńska

Malbork

AMJ MARKETING Usługi reklamowo-marketingowe Marcin Jadach

Gronowo Górne

EL-PRE-SERWIS Leszek Aszyk Jacek Sokołowski s.c.

Kolbudy

REKNICA sp. z o.o.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Tadeusz Wysocki

Zblewo

Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane Paweł Peka

Kartuzy

Jażdżewski Kompleksowe Usługi Budowlane Waldemar Jażdżewski
Doradztwo Ubezpieczeniowe ALAN

Kościerzyna

Usługi Projektowe Zdzisław Petry
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Zbigniew TOCZEK

Nowa Karczma

Firma Barton Anna Barton

Koleczkowo

Stomar Stobba Marian

Kielno

Techart P.W. Zdzisław Manikowski

Rumia

Usługi Ślusarskie Malowanie Elektrostatyczne Zbigniew Kocur
DORAN Andrzej Łęszczak

Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EUROTECH Piotr Rogalski
DARIUSZ DOBEK Technik Dentystyczny
Wspólnota Mieszkaniowa BIELAWY
EKSTRALIGA ŻUŻLOWA sp. z o.o.
PROMAP sp. z o.o.
OXFORDON Janusz Dargiewicz
PU-P PALSTAL s.c.

Białe Błota

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Budownictwa Inżynieryjnego Tor-Bud Krzysztof Pastuszka

Bożenkowo

PAWO Elżbieta Szychta Leszek Szychta s.c.

Świecie

Zakład Usług Plastycznych Krasoń Antoni

Chełmno

Zakład Usługowy TELE i RADIOMECHANIKA Mirosław Rajewski

Grudziądz

FHU Almar Aleksandra Tyburska
ZAKŁAD TELERADIOMECHANIKI SYSTEMY ALRAMOWE Krzysztof Majewski

Toruń

DMT Krzysztof Pietryga
Kancelaria Adwokacka Kalina Grześkowiak-Gracz

Łysomice

P.W. Wimex s.c. Kusiński Wiesław, Kusińska Małgorzata

Rypin

Gabinet Lekarski Piotr Dykczyński

Lubanie

PPUH Spaw-Met Sebastian Majchrzak

Izbica Kujawska

Poldrewex Dariusz Krzyżanowicz

Inowrocław

NZOZ Rodzinny Wiesława Dziarnowska

Pakość

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

Strzelno

Dom-Tel Juliusz Farynowski

Szubin

Zakład Produkcyjno-Usługowy TOKMET Arkadiusz Kluj

Skierniewice

Centrum Kultury i Sztuki

Sochaczew

JRB Firma Consultingowo-Handlowa

Nowa Sucha

CLIMREM Katarzyna Skuza-Hołuj
Ruber Radosław Kubalak

Piotrków Trybunalski

Pizzeria Tina s.c. k. Jarzębski r. Jarzębski
Miasto Piotrków Trybunalski

Grabica

MEGAFLON Barbara Sadłowska

Bełchatów

MK WZZ Sierpień 80 KWB Bełchatów

Burzenin

OLMET Olga Nawrocka

Wróblew

AWISTA PIERWSZA sp. z o.o.

Mokrsko

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMED Peyman Mokri Kordestani

Pęczniew

P.P.H. Azal Agnieszka Kozłowska

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Druczek