Fakturzysta

 Opis programuFunkcjePobierzZamów 

Lista referencyjna

Program Fakturzysta używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Fakturzysta reprezentują 145 branż w ramach 18 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

...i jeszcze 39

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

...i jeszcze 25

F: budownictwo

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

...i jeszcze 12

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

...i jeszcze 7

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

...i jeszcze 7

J: informacja i komunikacja

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

...i jeszcze 5

S: pozostała działalność usługowa

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

...i jeszcze 2

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

...i jeszcze 2

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

...i jeszcze 2

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

P: edukacja

nauka języków obcych (85.59.A)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje: 62

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

rituals.pl

Rituals Salon Urody Sylwia Gaweł
oferta firmy

wuko.waw.pl

Warszawskie Usługi Kanalizacyjne WUKO Damian Kwiatkowski
oferta firmy

cjp.com.pl

Cjp s.c.
oferta firmy

dema.net.pl

Usługi Remontowo-Budowlane DEMA
oferta firmy

meffisto.pl

Meffisto-2 Cezary Florek
oferta firmy

proen.wroclaw.pl

PROEN Elżbieta Nakoneczny
oferta firmy

bios.net.pl

P.H.U.BIOS Mirosław Poznański
oferta firmy

pid.com.pl

PID Piotr Łuba, Monika Mazur
oferta firmy

ochronatompol.pl

Ochrona Osób i Mienia TOMPOL Sp. Jawna
oferta firmy

createc.pl

CreaTec-Technologia Kreacji
oferta firmy

softline.com.pl

Softline Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Studio JZK Lista referencyjna aplikacji JZK® Fakturzysta
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Fakturzysta