OFERTA APLIKACJE ▾Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Baza wiedzy

Lokalizacja towaru w magazynie


Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie?

Jeśli posiadasz rozbudowany magazyn, składa się on zapewne z jednostek przechowywania (np. regał), które mają subjednostki (np. półka), a konkretny towar zajmuje określoną pozycję w tej subjednostce (np. druga od lewej).

Każda jednostka powinna mieć swoją typową, niezmienną nazwę lub numerację. Na przykład regały umieścimy w rzędach, a w ramach rzędu istnieje regał po lewej i po prawej. Możemy zatem ponumerować regały następująco: 1L, 1P, 2L, 2P itp. Albo po prostu A, B, C. Półki z kolei ponumerujemy od dołu numerami 1, 2, 3. Lokalizację na półce liczymy od lewej, co da kolejną liczbę.

Według tego schematu towar leżący na pierwszym regale na samym dole po lewej będzie miał oznaczenie lokalizacji A.1.1, zaś na końcu magazynu na samej górze Z.5.5, jeśli mamy 26 regałów po 5 półek, a na ostatniej półce mieści się 5 towarów.

Konwencja oznaczenia lokalizacji jest dowolna, powinna być natomiast konsekwentna w ramach całego magazynu. Lokalizacja może być jednoczęściowa (np. chłodnia, plac, magazyn zewnętrzny itp).

Wprowadzając towar do magazynu, pamiętaj o określeniu lokalizacji. Na przykład tak:


W miarę wprowadzania danych, tworzony będzie słownik lokalizacji. Może wyglądać na przykład tak:


Teraz zamiast wpisywać ręcznie lokalizację, możesz ją wybrać ze słownika. Słownik lokalizacji możesz przygotować wcześniej. » zobacz jak

Lokalizacja może być widoczna bezpośrednio w bazie towarów. Możesz też odfiltrować towary po samej lokalizacji, na przykład tak:


Wprowadzając pozycje do faktury sprzedaży, również możesz zobaczyć lokalizację. Na przykład tak:


2021-04-21

towary magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-07-26 22:03 #42.9 for 3.235.185.78 @ec2-3-235-185-78.compute-1.amazonaws.com