Baza wiedzy

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Hotel

Lokator

Rolnik

Serwis

Warsztat

Kontakt

KONTAKT BAZA WIEDZY APLIKACJE 365 POBIERZ ZAMÓW    

Obsługa kasy


Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:


Zwróć uwagę na filtry, dostępne w dolnej części okna.

Po lewej stronie są zakładki poszczególnych kas. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. Jeśli wprowadzałeś dane w starszych wersjach Classic, mogą być dostępne także kasy archiwalne.

Z lewej strony widać raporty kasowe, powiązane z daną kasą:


Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu kasowego to różnica wpłat i wypłat. To saldo nie uwzględnia stanu początkowego raportu.

Raport kasowy możesz przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:


Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW. Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki, dokument KW poświadcza jej wydanie. Dokumenty te są numerowane i powinny być wystawiane kolejno.

Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Do bieżącego raportu kasowego możesz wystawić dokument KP, aby przyjąć wpłatę. » zobacz jak

Możesz również wystawić dokument KW, aby zarejestrować wypłatę z kasy. » zobacz jak

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Każdy dokument kasowy można przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

2021-06-04

kasa

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się
Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-24 15:11 #38.8 for 34.228.52.223 @ec2-34-228-52-223.compute-1.amazonaws.com