Baza WiedzySprzedaż usług PROCEDURY → Procedura

Procedura

Jak dodać nową procedurę? Jakie są składniki procedury? Jak przygotować wycenę procedury?

Procedura jest rodzajem skrótu przy fakturowaniu lub wystawianiu zlecenia. Procedurę możesz wstawić wstawić bezpośrednio do faktury, zlecenia albo paragonu. W momencie wstawiania, z magazynu zostaną pobrane odpowiednie ilości materiałów, zużywanych w tej procedurze.

Aby dodać nową procedurę, uruchom moduł Procedury. Naciśnij przycisk Nowa procedura. Pojawi się okienko procedury:

Załóżmy, że prowadzimy usługi hydrauliczne. Przygotujmy zatem kompleksową wycenę procedury montażu zestawu nieckowego:

Musisz podać albo cenę netto, albo cenę brutto, albo obie z nich. Brakująca cena zostanie obliczona na podstawie drugiej ceny. Podczas wstawiania procedury do faktury w cenach brutto zostanie wstawiona cena brutto z tej procedury, analogicznie z ceną netto.

Mnożnik to ilość gotowych jednostek miary (jm), które powstają w tej procedurze. Tutaj na 1 kpl zestawu z montażem składają się 2 roboczogodziny i kilka materiałów.

Włączyliśmy opcję zawsze dostępna. To oznacza, że możemy dodać tę procedurę do faktury lub zlecenia nawet wtedy, gdy materiały nie są dostępne. Powstaną wtedy stany ujemne.

Dostępność procedury może zależeć od dostępności materiałów. » zobacz jak

Normalia to koszt materiałów drobnych, których nie ujmujemy w wycenie. To te wszystkie drobne śrubki, nakrętki, uszczelki, których nie ma sensu wyszczególniać na fakturze, a bez których nie jest możliwe prawidłowe wykonanie procedury. Normalię podajemy w procentach.

Ważne jest podanie ilości roboczogodzin. Ta ilość niekoniecznie musi wynikać bezpośrednio z wyceny. W naszym przykładzie mamy 2 roboczogodziny na sam montaż i dodatkowo usługę ozonowania. Możemy przyjąć, że razem ilość roboczogodzin wyniesie 2,5 rbh dla tej procedury.

Przy wycenie pamiętaj o kosztach ogólnych, inaczej kosztach ogólnozakładowych. To koszt utrzymania firmy jako takiej, niezwiązany bezpośrednio z konkretną czynnością. Koszt ten podaje się w procentach i zależy od wielu czynników. Rozsądne będzie przyjęcie kosztu ogólnego na poziomie 25%.

Te koszty wpłyną na przeliczenia opłacalności procedury. » zobacz jak

Naciśnij Gotowe, aby zatwierdzić procedurę.

Moduł Procedury wymaga licencji PRO.

Zobacz także

Dostępność procedury Jak działa dostępność procedury? Kiedy procedura jest dostępna?
Opłacalność procedury Czy wycena procedury jest prawidłowa? Jak przygotować wycenę tak, by procedura była opłacalna? Co to jest zysk, marża, normalia?
Procedury Do czego służą procedury? Czy różni się moduł Produkcja od modułu Procedury? Który jest odpowiedni dla mnie?