Hotel

 Opis programuFunkcjePobierzZamów 

Lista referencyjna

Program Hotel używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Hotel reprezentują 7 branż w ramach 4 grup, głównie:

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje: 47

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

bar-u-ewy.pl

Sala Biała Dama Pokoje Gościnne Sala Weselna Ewa Matusz
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Studio JZK Lista referencyjna aplikacji JZK® Hotel
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Hotel