Książka 365

Program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT i ZUS.

Program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT i ZUS

Program Książka 365 jest kompleksowym narzędziem do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, obsługi VAT oraz ZUS.
W standardowej wersji programu dostępne są funkcje fakturowania oraz rejestrowania kosztów, co umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej firmy. Program Książka został stworzony tak, aby umożliwić samodzielne prowadzenie ksiąg bez konieczności zatrudniania zewnętrznej księgowej.

Najważniejsze cechy programu Książka 365 obejmują:
1. Fakturowanie z fiskalizacją: Program umożliwia wystawianie faktur oraz paragonów, a także prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Istnieje również możliwość drukowania paragonów fiskalnych.
2. Rejestrowanie kosztów: Program umożliwia tworzenie faktur kosztowych, co pozwala na pełne uwzględnienie wydatków firmy.
3. Książka przychodów i rozchodów: Program umożliwia prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym generowanie dowodów wewnętrznych oraz tworzenie podatkowego spisu z natury, niezbędnego do książki przychodów i rozchodów.
4. VAT należny i naliczony: Program umożliwia rejestrację VAT należnego oraz VAT naliczonego, co ułatwia rozliczenia podatkowe.
5. Podstawowy ZUS: Program pozwala na obliczanie i rejestrowanie składek ZUS dla przedsiębiorców.
6. Składka zdrowotna: Program umożliwia również uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniach finansowych.

Program Książka 365 jest kompleksowym narzędziem do prowadzenia księgowości dla przedsiębiorców, umożliwiającym rejestrowanie kosztów, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, obsługę VAT, ZUS oraz podatków. Dodatkowo, program oferuje możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje, na przykład obsługę środków trwałych, delegacji, umów i wynagrodzeń. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

Książka przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów. więcej →

Koszty
Faktury kosztowe. Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT. więcej →

VAT
Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT. więcej →

ZUS
Składki ZUS przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczanie składki zdrowotnej. Deklaracje ZUS_DRA i obsługa PUE ZUS. więcej →

Podsumowanie podatkowe
Check-lista i podsumowanie zobowiązań podatkowych. Zadania do wykonania, automatyczne oznaczanie czynności już wykonanych. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Książka 365 został stworzony z myślą o kompleksowej obsłudze prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, obsługi VAT oraz ZUS.

Książka przychodów i rozchodów: Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym rejestracja dowodów wewnętrznych oraz podatkowy spis z natury, który jest konieczny do książki przychodów i rozchodów.
Rejestr VAT należnego: Rejestrowanie VAT należnego. Możliwość rejestracji raportów dziennych lub miesięcznych z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej.
Składki ZUS przedsiębiorców: Obsługa składek ZUS dla przedsiębiorców.
Podsumowanie podatkowe: Check-lista podatkowa, która umożliwia kontrolę i podsumowanie podatków.

Dostarcza funkcje umożliwiające prowadzenie pełnej dokumentacji finansowej firmy, w tym wystawianie faktur, rejestrację kosztów oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Fakturowanie: Wystawianie faktur i paragonów, kompletny rejestr sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług oraz drukowania paragonów fiskalnych.
Koszty: Rejestracja faktur kosztowych.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.

Program Książka 365 pozwala na samodzielne prowadzenie ksiąg bez konieczności korzystania z usług zewnętrznej księgowej.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 31 ekranów aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Dane użytkownikaDane użytkownika
Dowody wewnętrzneDowody wewnętrzne
Zasysanie do KsiążkiZasysanie do Książki
Dowód wewnętrznyDowód wewnętrzny
Spis z naturySpis z natury
Faktura kosztowaFaktura kosztowa
Raporty fiskalneRaporty fiskalne
Miesiąc VATMiesiąc VAT
Wiersz VATWiersz VAT
Zasysanie do VATZasysanie do VAT
Analiza fiskalnaAnaliza fiskalna
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Kopia elektroniczna
Automatyczna kopia elektroniczna faktur. więcej →

Środki trwałe
Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja. więcej →

JPK na żądanie
Obsługa plików JPK na żądanie. JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK. więcej →

Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Książka 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Książka 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Po latach korzystania z usług biura rachunkowego podjąłem decyzję o samodzielnym prowadzeniu tych rozliczeń, a do tego celu wybrałem program Książka.

Nie byłem pewien, czy będę w stanie poradzić sobie z samodzielnym prowadzeniem ksiąg. Program okazał się niezwykle przyjazny w obsłudze i intuicyjny. Czuję się pewny, że moje rozliczenia są prowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jedną z największych zalet korzystania z programu Książka 365 jest oszczędność finansowa. Dotychczas opłacałem znaczne kwoty biuru rachunkowemu za usługi, które teraz mogę wykonywać samodzielnie. To wszystko przekłada się na mniejsze koszty działalności i większą kontrolę nad moimi finansami.

Bardzo wygodne jest podsumowanie podatkowe. To taka lista rzeczy do zrobienia. Program sprawdza automatycznie, które czynności zostały wykonane i kiedy. Od razu wiem, co jeszcze jest potrzebne do rozliczenia miesiąca.

Polecam program Książka wszystkim przedsiębiorcom, którzy rozważają samodzielne prowadzenie swoich rozliczeń. Jest to łatwy w obsłudze i kompleksowy program, który umożliwia efektywne prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych. Dzięki niemu można zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy, unikając konieczności korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.


Kim są użytkownicy programu Książka 365?
Użytkownicy programu Książka to głównie przedsiębiorcy, samozatrudnieni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, którzy potrzebują narzędzia do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczania podatku VAT, generowania plików JPK, rozliczania składek ZUS oraz innych aspektów związanych z zarządzaniem finansami swojego biznesu.

Program Książka adresowany jest do szerokiej gamy branż i sektorów gospodarki, umożliwiając skuteczne prowadzenie rozliczeń finansowych w różnych dziedzinach działalności. Przedsiębiorcy z sektorów usługowych, handlowych, produkcyjnych, budowlanych czy kreatywnych, mogą korzystać z programu Książka, aby usprawnić swoje operacje finansowe i zachować pełną kontrolę nad swoimi finansami.

Niezależnie od wielkości firmy, program Książka dostarcza narzędzi niezbędnych do prowadzenia księgowości, w tym zarządzania przychodami i rozchodami, rozliczania podatku VAT, generowania raportów finansowych i JPK oraz obsługi składek ZUS. Dzięki swojej intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie, program Książka jest przyjazny dla użytkownika, nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy księgowej.

Użytkownicy programu Książka cenią go za możliwość samodzielnego prowadzenia swoich finansów, oszczędność czasu, eliminację błędów oraz uniknięcie kosztów związanych z usługami biura rachunkowego. Dzięki programowi Książka przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że ich rozliczenia finansowe są w porządku i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 26 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800155

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Książka 365
Program do prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT i ZUS.