Lokator

 Opis programuFunkcjePobierzZamów 

Lista referencyjna

Program Lokator używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Lokator reprezentują 12 branż w ramach 9 grup, głównie:

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

F: budownictwo

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje: 41

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Studio JZK Lista referencyjna aplikacji JZK® Lokator
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Lokator