FunkcjePodatkiVAT

Pakiet VAT

Rejestr VAT należnego. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Import danych z innych modułów. Generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT. Generowanie deklaracji VAT-7 w pliku JPK. Walidacja, weryfikacja i wizualizacja pliku JPK. Wysyłanie pliku JPK. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet VAT zawiera następujące moduły:
✓ VAT
✓ Raporty fiskalne

Jakie są podstawowe funkcje?

✓ Rejestr VAT należnego
✓ Rejestr VAT naliczonego
✓ Import plików JPK
✓ Import danych z innych modułów
✓ Generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT
✓ Generowanie deklaracji VAT-7 w pliku JPK
✓ Walidacja, weryfikacja i wizualizacja pliku JPK
✓ Wysyłanie pliku JPK
✓ Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej
✓ Analiza fiskalna
✓ Raporty RO do rejestru VAT.

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet VAT obsługuje następujące dokumenty:
✓ Miesiąc VAT
✓ Wiersz VAT
✓ Wpis VAT
✓ Zasysanie do VAT
✓ Analiza fiskalna
✓ Raport z kasy fiskalnej

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet VAT obsługuje następujące funkcje:
✓ Miesięczne rozliczenie podatku VAT. Obliczanie podatku należnego do zapłaty lub naliczonego do zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT w ramach pliku JPK_V7M lub JPK_V7K.
✓ Wiersz deklaracji VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT.
✓ Wpis VAT: Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT z automatycznym przyporządkowaniem pól deklaracji.
✓ Automatyczne zasysanie do VAT: Sprzedaż z faktur, raporty z kasy fiskalnej, zakupy, koszty.
✓ Analiza fiskalna: Weryfikacji kompletności księgowania.
✓ Raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej.

Czy ten pakiet jest w standardzie?

Pakiet VAT jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Książka
✓ Podatki

Warto dokupić

Podstawowa cena pakietu VAT wynosi 149,- zł +VAT.

Pakiet VAT wymaga równoczesnego zamówienia pakietu: Fakturowanie.

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły


Dowiedz się więcej!

FAQ: Analiza fiskalna

Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7? » więcej

FAQ: Formuły księgowania VAT

Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy? » więcej

FAQ: Kolumny rejestru VAT

Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje? » więcej

FAQ: Korekta VAT

Jak wykonać korektę VAT? » więcej

FAQ: Korekta wpisu VAT

Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT? » więcej

FAQ: Księgowanie faktur i paragonów

Jak księguje się paragony i faktury? » więcej

FAQ: Księgowanie VAT

Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7? » więcej

FAQ: Ręczne wpisy w rejestrze VAT

Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą? » więcej

FAQ: Rejestr VAT nie jest kompletny

Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO? » więcej

FAQ: Zasysanie danych do VAT

Jak zassać dane do modułu VAT? » więcej

Zobacz inne pakiety:

Pakiet VAT
Rejestr VAT należnego. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Import danych z innych modułów. Generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT. Generowanie deklaracji VAT-7 w pliku JPK. Walidacja, weryfikacja i wizualizacja pliku JPK. Wysyłanie pliku JPK. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT.