Pomoc techniczna

Co zrobić w przypadku awarii zasilania?

Dane w programie zapisywane są od razu i na bieżąco. Awaria zasilania może uszkodzić dane tylko wtedy, jeśli akurat były zapisywane. W innych wypadkach nagłe wyłączenie komputera nie ma wpływu na dane. Uruchom program normalnie i sprawdź, czy widzisz swoje dane.

Co zrobić, jeśli wystąpił problem z danymi?

Jeśli coś działa nieprawidłowo, w szczególności jeśli problem dotyczy danych w programie, natychmiast przerwij pracę. Kontynuowanie pracy w stanie awarii może doprowadzić do uszkodzenia albo utraty części lub całości danych.

Czy lepszy jest laptop, czy komputer stacjonarny?

Program jest przeznaczony do pracy na typowym komputerze stacjonarnym, ze stałym stabilnym zasilaniem i stałym internetem. Jeśli są awarie zasilania, internet przerywa, bateria się rozładowuje albo laptop się przegrzewa, mogą być problemy. Z drugiej strony, laptop pozwala na kontynuowanie pracy na baterii w razie utraty zasilania z sieci.

Czy mogę pracować w trybie ciągłym?

Program nie jest przystosowany do pracy w trybie ciągłym, na przykład w całodobowej recepcji albo w tzw. kiosku. Po zakończeniu czynności zamknij program. Uruchom go ponownie, gdy będzie Ci potrzebny.
Studio JZK Dział pomocy technicznej
Sprawdź zasady pomocy technicznej. Uzyskaj pomoc rozszerzoną. Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania. Rozszerz licencję o usługę serwisową.