Rolnik

 Opis programuFunkcjePobierzZamów 

Lista referencyjna

Program Rolnik używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Rolnik reprezentują 14 branż w ramach 7 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (11.01.Z)

wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z)

...i jeszcze 1

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

...i jeszcze 1

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

F: budownictwo

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje: 01

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

sop.sochaczew.eu

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Sochaczewie
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Studio JZK Lista referencyjna aplikacji JZK® Rolnik
Aplikacje dla profesjonalistów, używane przez profesjonalistów. Sprawdź, w ilu branżach wykorzystywany jest program JZK® Rolnik