Baza Wiedzy

Brak dostępu do WebView2 w starszym systemie Windows

Co oznacza, że grupa lub zasób nie jest w odpowiednim stanie, aby można było wykonać żądaną operację? Dlaczego nie mogę uruchomić programu w starszym systemie Windows? » zobacz

Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line

Jak zainstalować brakujący dodatek do obsługi funkcjonalności on-line? Skąd wziąć WebView2 Edge Rruntime? » zobacz

Instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime

Jak działa instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime? Do czego jest mi to potrzebne? » zobacz

Interfejs Edge WebView2 nie jest obsługiwany

Co oznacza komunikat, że taki interfejs nie jest obsługiwany? Jak poradzić sobie z tym błędem? Czemu nie działa zawartość aktywna? » zobacz

Usuwanie cache Edge WebView2 Runtime

Jak usunąć cache wbudowanej przeglądarki? Gdzie zapisywane są dane sesji? » zobacz